Cafès Excepcionals

Ens trobem davant d’un producte que és la màxima expressió de la millor cafeïcultura. En aquest cas les plantes se situen curosament al lloc més adequat com pot ser per exemple les zones altes que limiten Etiòpia amb el Sudan, la terra on va néixer la varietat Aràbica. Hi ha dos tipus de cafeïcultors que produeixen cafès excepcionals: aquells que han après el cultiu per tradició familiar i els que tenen l’ull educat gràcies a l’estudi de l’enginyeria agrònoma. En ambdós casos els productors han hagut d’observar acuradament el comportament de la planta i aprendre a obtenir el millor fruit.

No s'han trobat productes amb aquests criteris.